Site Overlay

FarmConnect Asia

FarmConnect Asia IoT Solution — > Precision Agriculture Solution

 • Real Time Crop Monitoring
 • Weather Station
 • Solenoid Valve and Pump Controller
 • Devices Controller
 • All-in-1 Platform
 • Data logging
ฟาร์มคอนเน็ค เอเชีย เป็นตัวช่วยเรื่องอะไรบ้าง ?
 • ระบบIoT ควบคุมอุปกรณ์ ช่วยลดระยะเวลาการทำงาน เพิ่มความแม่นยำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในแปลง
 • เซ็นเซอร์หลากหลายที่ช่วยให้ เข้าใจความเป็นไปของแปลงเกษตรได้ในมุมที่ต่าง และละเอียดยิ่งขึ้น
 • เชื่อมโยงข้อมูลจากเซ็นเซอร์และ ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ที่จะช่วยสำหรับการตัดสินใจที่แม่นยำมากขึ้น มาพร้อมกับระบบIoT FarmConnect ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ
 • ช่วยวางแผนการทำเกษตรแม่นยำ ออกแบบระบบพื้นฐานที่ดี เริ่มต้นจากการให้น้ำ ให้ปุ๋ย
 • เพิ่มช่องทางการขายสินค้าเกษตร ทั้งขายส่ง และ ขายปลีก ผ่านพันธมิตรช่องทางต่างๆ
 • เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร กับเกษตรกร และผู้เชี่ยวชาญอีกมากมาย ที่จะช่วยกันพัฒนาวงการเกษตรไทย

มาร่วมกันทำเกษตรแม่นยำวันนี้ เพื่อความมั่นคงยั่งยืนทางทรัพยากร เศรษฐกิจ และสังคม

farmConnect
ตู้คอนโทรลอัจฉริยะFarmConnect  

ตู้คอนโทรลอัจฉริยะFarmConnect ตัวช่วยคู่ใจเกษตรกรมืออาชีพ ที่จะทำให้คุณมีกำไรเพิ่มขึ้นได้ถึง 10% จากเดิม

ตู้คอนโทรล FarmConnect ตัวช่วยคู่ใจเกษตรกรมืออาชีพ ที่จะทำให้คุณมีกำไรเพิ่มขึ้นได้ถึง 10% ด้วยการควบคุมระบบให้น้ำ ที่ทำงานได้อย่างแม่นยำ สามารถช่วยให้กำหนดปริมาณน้ำ และ ปุ๋ยได้ตรงตามความต้องการของพืช ช่วยเพิ่มผลผลิต และยังช่วยลดเวลาการทำงานของคุณลง นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อม ทั้งดิน น้ำ อากาศ ที่จะช่วยนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจด้วย AI ทำให้งานที่ยุ่งยากกลายเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว 

พิเศษ!! เฉพาะลูกค้าที่จองวันนี้  

ตู้คอนโทรลอัจฉริยะFarmConnect ตัวช่วยคู่ใจเกษตรกรมืออาชีพ จองวันนี้ ประกอบอุปกรณ์เสร็จรับของภายใน 20 วันนับจากวันจอง 

ติดตั้งง่ายแค่ต่อปลั๊กก็ใช้ได้เลย เชื่อมต่อเน็ตและมือถือเองในตัว

เราตั้งเป้าหมายจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกษตรกร ได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในแปลงร่วมกับภูมิปัญญาและองค์ความรู้ พัฒนาภาคการเกษตรของเราให้ก้าวหน้าได้อย่างก้าวกระโดด ด้วยการทำงานร่วมกันของเครือข่ายเกษตรกรของฟาร์มคอนเน็ค (FarmConnect) และภาคส่วนต่างๆ 


ปรึกษาฟรี การจัดการแปลงปลูกพืชแบบกลางแจ้ง ทุกชนิด ทางไลน์ วันนี้ กดเลย

บริการฟรี! ดีๆ ที่จะช่วยเพิ่มรายได้จากการเกษตร เกษตรแม่นยำเริ่มต้นได้ง่ายๆที่แปลงของเรา

บทบาทของเรา และพาร์ตเนอร์ ในภาคการเกษตร

 • เกษตรกรผู้ผลิต เมล่อน แตงโม และ อื่นๆ 
 • ผลิตและจำหน่ายเมล่อน แตงโม ผลสด ในรูปแบบกลุ่มเกษตรกร รวมทั้ง รับซื้อ และ จัดจำหน่าย 
 • เป็นที่ปรึกษาการทำเกษตร ตั้งแต่ขั้นตอนวางแผนออกแบบ ติดตั้ง แก้ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล
 • ศูนย์เรียนรู้การปลูกเมล่อน แตงโม และการใช้เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 • วิจัยพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป และเป็นเครือข่ายด้านการแปรรูปสินค้าจากผลผลิตการเกษตร

พัฒนาห่วงโซ่อุปทานบนความยั่งยืน

เรามุ่งมั่นพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อความกินดีอยู่ดีของผู้คน ตั้งแต่ต้นทางของสายการผลิตไปจนถึงผู้บริโภคปลายทาง บนหลักการของการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งบนพื้นฐานของความพอดีและพอเพียง ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 


ขับเคลื่อนการผลิตด้วยเทคโนโลยี และเครือข่าย 

เราตั้งเป้าหมายจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกษตรกร ได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในแปลงร่วมกับภูมิปัญญาและองค์ความรู้ พัฒนาภาคการเกษตรของเราให้ก้าวหน้าได้อย่างก้าวกระโดด ด้วยการทำงานร่วมกันของเครือข่ายเกษตรกรของฟาร์มคอนเน็ค (FarmConnect) และภาคส่วนต่างๆ 

ทำให้เทคโนโลยีราคาหลักแสนหลักล้านในภาคอุตสาหกรรม กลายเป็นอุปกรณ์ราคาหลักหมื่นที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาคเกษตรกรรม 

ตู้คอนโทรล FarmConnect ตัวช่วยคู่ใจเกษตรกรมืออาชีพ ที่จะทำให้คุณมีกำไรเพิ่มขึ้นได้ถึง 20% ด้วยการควบคุมระบบให้น้ำ ที่ทำงานได้อย่างแม่นยำ สามารถช่วยให้กำหนดปริมาณน้ำ และ ปุ๋ยได้ตรงตามความต้องการของพืช ช่วยเพิ่มผลผลิต และยังช่วยลดเวลาการทำงานของคุณลง นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อม ทั้งดิน น้ำ อากาศ ที่จะช่วยนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจด้วย AI ทำให้งานที่ยุ่งยากกลายเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว 

สนใจระบบควบคุมอัจฉริยะ สามารถติดต่อสอบถาม หรือ เข้ามาดูงานที่ฟาร์มจริงของเราได้ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระบบควมคุมและเซ็นเซอร์ อัจฉริยะ เพิ่มผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในฟาร์ม 


การจัดจำหน่ายสินค้าภาคการเกษตร ตั้งแต่ระดับชุมชน ถึง ระดับโลก เสริมความแข็งแกร่งสู่เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร

พาร์ตเนอร์ของเราเป็นผู้จัดจำหน่าย ทั้งค้าปลีก ค้าส่ง ทั้งในและต่างประเทศ ที่มั่นใจในผลผลิต และสามารถพูดได้เต็มปากว่าผลผลิตของเราปลอดภัยและมีคุณภาพดี สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า และส่งมอบสิ่งที่ดีให้ผู้บริโภค สามารถทำการตลาดแบบยั่งยืน ได้ราคาที่สมเหตุสมผลละสะท้อนคุณภาพสินค้า 

Join us now — ร่วมกันผลิตสินค้ามาตรฐาน เพิ่มช่องทางการตลาด ส่งมอบอาหารที่ดีมีคุณภาพสู่มือคนไทยและประชากรโลก